Bekijk hier al onze deals!
Maak een afspraak

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht:

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst met Azalp te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste item fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons ‘Azalp’, Oosterhoutseweg 77, 4816 KC Breda, Telefoon: 076 808 0124, Email: [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar je bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping en terugbetaling:

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er geen kosten in rekening worden gebracht voor de terugbetaling. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons of aan een nader overeen te komen retouradres terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Wat de geraamde maximum kosten bedragen is afhankelijk van het product dat je wenst te retourneren. Wil je een inschatting ontvangen van de verzendkosten, neem dan contact op met onze klantenservice.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgesloten van herroepingsrecht:

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een aankoop die ziet op de levering van:

  • producten die volgens jouw specificaties zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van jou, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • producten die niet geschikt zijn om terug te sturen om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;

Let wel; voor ondernemende klanten gelden (andere) aanvullende voorwaarden. Dit kun je terugvinden in de algemene voorwaarden